അമ്മയും അനിയെതിയും മുറപെണ്ണും പിന്നെ എന്റെ റാണിമാരും 5 [SM]

അമ്മയും അനിയത്തിയും മുറപ്പെണ്ണ് പിന്നെ എന്റെ റാണിമാരും 5 Ammayum Aniyathiyum Murapennu Pinne Ente Raanimaarum 5 | Author : SM Previous Part   ആദിയം തന്നെ മാപ് ചോദിക്കുന്നു വായിക്കിയത്തിന് കുറച്ചു പേർസണൽ പ്രോബ് അതുകൊണ്ട് തന്ന മനസിൽ ഉള്ളതുകൂടി ഇല്ലാതായി എന്നാലും സ്റ്റോറി പാതി വഴിയിൽ നിർത്താൻ തോന്നിയില്ല എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടന്ന് അറിയില്ലേ അതിനു ആദ്യമേ മാപ്പ് പറയുന്നു …..,………………….. ഇവർ ഇത്രയ്ക്കു ദേഷ്യം കാണിക്കാൻ ആരാ വന്നേ […]

Continue reading