രതി മോഹങ്ങൾ [രജനി]

രതി മോഹങ്ങൾ Rathi Mohangal | Author : Rajani   വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം       രജനി എന്നേക്കാൾ       കഴപ്പിയായ    മറ്റൊരു       പെണ്ണിന്റെ       കഥയുമായി       വരുന്നു ചേച്ചിയെപ്പറ്റി     ഒരു   കഥ  എഴുതാൻ       ആഗ്രഹം   പ്രകടിപ്പിച്ചു ചേച്ചിയെ      ‘ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ’ കഴിയുമോ     എന്ന്       നോക്കട്ടെ.. ഇനി     വായിക്കുക..   […]

Continue reading

എന്റെ ആദ്യത്തെ കുതിര സവാരി 2 [രജനി]

എന്റെ ആദ്യത്തെ കുതിര സവാരി 2 Ente Adyathe Kuthira Savari Part 2 | Author : Rajani [ Previous Part ]   എന്റെ      പ്രിയ    വായനക്കാർക്ക്      ധൃതിയിൽ     അടുത്ത    പാർട്ട്     വേണമെന്ന്      അഭ്യർത്ഥിച്ചതിനാൽ    പെട്ടെന്ന്      തന്നെ     ഈ     ഭാഗം     എഴുതി     അയക്കുകയാണ് നല്ല       അഭിപ്രായങ്ങളാണ്  […]

Continue reading

എന്റെ ആദ്യത്തെ കുതിര സവാരി [രജനി]

എന്റെ ആദ്യത്തെ കുതിര സവാരി Ente Adyathe Kuthira Savari | Author : Rajani   ഞാൻ     രജനി 34   ഇഞ്ചിന്റെ     മൊലയും    98   cm ന്റെ       ചന്തിയും    ഉള്ള     24 കാരി  കഴപ്പി എന്റെ     പ്രായത്തിൽ    ഉള്ള   ആ ആമ്പിള്ളേരെ    ഒത്തിരി    ഇഷ്ടമാ    എനിക്ക്…. ഇഷ്ടം      എന്നങ്ങ്      വെറുതെ      […]

Continue reading