പരമരഹസ്യം [മൊയ്തീൻ]

പരമ രഹസ്യം Parama Rahasyam | Author : Moitheen പ്രിയ വായനക്കാരെ .എന്റെ ആദ്യ ഉദ്യാമമാണ് .എഴുത്തിലെ പോരായ്മ ചൂണ്ടി കാണിക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. സമയക്കുറവുകളുണ്ട് .അതിനനുസരിച്ച് സഹകരിക്കുക. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പരമരഹസ്യമാണ് ഇതിലെ ഇതിവൃത്തം. ദയവായി ഇൻസസ്റ്റ് അഥവാ അഗമ്യഗമനം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ വായിക്കരുത്. ഒരു കഥ .. ഞാൻ ഈ കഥയിലെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു..കഥ  നടക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ യിൽ ആണ്. ഞാൻ സലിം വയസ് 30 .iti പഠിച്ചു അല്പം […]

Continue reading