മൂത്രപ്പുര [വിരൽ മഞ്ചാടി]

മൂത്രപ്പുര Moothrappura | Author : Viral Manjadi   പതിവ് പോലെ രാജി വീടിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നോക്കി.. ദൂരെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു ബസ് വന്നു നിന്നു. അവൾ വീടിനുള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറി കണ്ണാടിയിൽ ഓടിച്ചിരുന്ന പൊട്ട് എടുത്തു നെറ്റിയിൽ വച്ചു മുടി മുകളിലേക്ക് പൊക്കി കെട്ടി വച്ചു. എന്നിട് ടോർച് കൈയിലെടുത്തു വീടിന്റെ വാതിൽ ചാരി ഇറങ്ങി സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നടന്നു..വന്ന ബസിൽ നിന്നും ആളുകൾ എല്ലാം ഇറങ്ങി ഈ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഉള്ള അവസാന […]

Continue reading