മുത്തച്ഛനും കൂട്ടുകാരനും [shalini]

മുത്തച്ഛനും കൂട്ടുകാരനും Muthachanum Koottukaaranum | Author : Shalini പീറ്റർ കൊച്ചു മരിയയുടെ ചക്കയിൽ പീറ്ററിന്റെ ഗദ കയറ്റി അവളെ വിവിധ രീതിയിൽ ഊക്കി പൊളിച്ചു മരിയയുടെ ചക്ക നിറഞ്ഞു കവിയാൻ മാത്രം പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു അവളെ സുഖിപ്പിച്ചത് ആണിത്‌. പീറ്ററും ജോണും കൂടെ മരിയയെ കളിച്ച കഥ. പീറ്റർ കൂട്ടുകാരന്റെ കൊച്ചു മകൾ മരിയയെ കളിച്ച കഥ. ജോൺ പീറ്ററിനോട് കൊച്ചുമകൾ മരിയയെ കളിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് മുതൽ പീറ്റർ കുണ്ണയും കുലപ്പിച്ചു […]

Continue reading