എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ 3

എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ 3 സാക്ഷിയുടെ ഉരുണ്ട കുണ്ടിയോ കൊഴുത്ത മുലയോ Ente dairy kurippukal part 3 Sakshiyude Urunda Kundiyo Kozhutha Mulayo? Kambikatha bY:SiDDHu (Manu Mumbai) ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കുവാന്‍ CLICK ചെയ്യു PART-01 | PART-02 ഞാൻ ഡോർ ഹോളിലൂടെ നോക്കി. പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. ഞാൻ ഡോർ തുറന്നു. ഒരു കണ്ണട ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു 35 വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരാൾ. കൂടെ ഒരു സ്ത്രീയും ഉണ്ട്. തട്ടം ഇട്ടിരിക്കുന്നു. മുസ്‌ലിം ആണെന്നു മനസിലായി. “ഹലോ.. ഞാൻ […]

Continue reading

എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ 2

എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ 2 സാക്ഷിയുടെ ഉരുണ്ട കുണ്ടി Ente dairy kurippukal part 2 Sakshiyude Urunda Kundi Kambikatha bY:SiDDHu (Manu Mumbai) ഡയറിക്കുറിപ്പിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കുവാന്‍ CLICK ചെയ്യു PART-01   ട്രെയിൻ പൻവേൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി. ഞങ്ങൾ 3 പേർ ആണ് അവിടെ ഇറങ്ങാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അയാൾ മുന്നിൽ, പിറകിലായി സവിത പിന്നെ ഞാനും. ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തും വരെ അവളുടെ ആനകുണ്ടിയിൽ ഞാൻ ജാക്കി വെച്ച് സുഖിച്ചു. അവളും നന്നായി സഹകരിച്ചു. വിളിക്കാം […]

Continue reading