മുടി ഉള്ളതാ ചേട്ടനിഷ്ടം [മലർ]

മുടി ഉള്ളതാ ചേട്ടനിഷ്ടം Mudiyullatha Chettanishttam  | Author :  Malar   അച്യുതൻ നായർ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു ലോറി ഡ്രൈവറാണ്, നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറി ഡ്രൈവർ.. പഠിപ്പും പത്രാസുമൊന്നും അധികം ഇല്ലെങ്കിലും  കാണാൻ സുമുഖൻ… സാമാന്യം നിറമുള്ള വെളുത്ത വട്ട മുഖത്തിന് കൊമ്പൻ മീശ ഒരു അലങ്കാരമാണ്… പെൺ വിഷയത്തിൽ അതീവ തല്പരനായ നായർക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ വളയ്ക്കാൻ അസാമാന്യ കഴിവ് തന്നെയാണ്…. അല്ലെങ്കിലും ആ വെളുത്ത മാറിലെ രോമക്കാട്ടിൽ മുഖം പൂഴ്ത്താൻ, വിരിഞ്ഞ മാറിൽ മയങ്ങാൻ […]

Continue reading