മരണമാസ്സ്‌ [കൊമ്പൻ]

മരണമാസ്സ്‌  Maranamas | Author : Komban ഒറ്റക്കൊമ്പൻ എഴുതി നിർത്തിയ 7 പേജ് ഉള്ള കഥയായിരുന്നു “മാമന്റെ മടിയിൽ മാളു”. ഒരുപാടിഷ്ടമായ Lust ബേസ്ഡ് ആയ ഒരു കുഞ്ഞിക്കഥ. അന്ന് എനിക്കത് വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു റൊമാന്റിക് ആക്ഷൻ ക്രൈം ത്രില്ലെർ നോവൽ ആക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നു തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ആ കഥയുടെ 7 പേജ് അതുപോലെ ഞാനെടുക്കുന്നു. ഒപ്പമെന്റെ കയ്യിലെ നമ്പറുകൾ കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ. എഴുതിയത് അത്രയും ഇതാ…  ക്ളൈമാക്സിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ്. തീർന്നാലതും […]

Continue reading