മദ്യലഹരിയിൽ അമ്മയുമായി [kannan]

മദ്യലഹരിയിൽ അമ്മയുമായി Madyalahariyil Ammayumaayi | Author : Kannan   എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണു.വയനാട് ആണ് എൻ്റെ വീട് വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ കഥ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് 21 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ആണ്. മാമൻ്റെ മകളുടെ പ്രയ പൂർത്തി പരിപാടി നടത്താൻ മാമൻ തീരുമാനിച്ചു.കുറെ ആൾക്കാരെ എല്ലാം ക്ഷണിച്ചു വലിയൊരു പരിപാടി ആക്കാൻ ആയിരുന്നു തീരുമാനം.അതുകൊണ്ട് നാട്ടിലെ എല്ലാവരെയും പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചു. പരിപാടിയുടെ തലേ ദിവസം വീട്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും […]

Continue reading