മായമോഹിനി ഫ്രം ചെന്നൈ [മഞ്ജുള]

മായമോഹിനി ഫ്രം ചെന്നൈ Mayamohini From Chennai | Author : Manjula ചെന്നൈ പള്ളികരണിയിലെ 100 ഫീറ്റ് റോഡിലെ സായാഹ്ന കാഴ്ച്ചകൾ വളരെ സുന്ദരമാണ്.. നിരനിരയായി നിൽക്കുന്ന പൂവിട്ടതും അല്ലാതെയുമുള്ള വാകമരങ്ങളുടെ ഓരംപറ്റി പുഷ്പിക്കാൻ വെമ്പി നിൽക്കുന്ന ധാരാളം തരുണീമണികളെ കാണാം. കടും ചായങ്ങൾ ചുണ്ടിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിച്ചു പൂ ചൂടി വശികരണ ചിരിയുമായി ഇന്നത്തെ ഇണയെ തേടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ തഴഞ്ഞു മുന്നോട്ടു പോയാലും ഫ്ലൈ ഓവറിനു അടിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അറിയാതെ ബൈക്ക് സ്ലോ ആകും.. അവിടെയാണ് […]

Continue reading