കളിയല്ല കളി ! [ഭോഗപ്രിയൻ]

കളിയല്ല കളി Kaliyalla Kali  | Author : Bhogapriyan   ബെഡ് കോഫിയുമായി രാഖി ബെഡ്റൂമില്‍ ചെല്ലുമ്പോള്‍ രാജേട്ടന്‍ കട്ടിലില്‍ ഇരിപ്പുണ്ട് . മുഖം വല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു….. എന്ന് വച്ചാല്‍ ഒരു മാതിരി കടന്നല്‍ കുത്തിയ പോലെ… കുറച്ചു നാളായില്ലേ…. രാജേട്ടന്റെ കൂടെ ചൂടേറ്റ് കിടക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട്…. രാഖിക്ക് കാര്യം പിടി കിട്ടി.. പോയ രാത്രിയില്‍ ‘ പതിവുള്ള കാര്യം ‘ നടന്നില്ല…… ‘റേഷന്‍ ‘ മുടങ്ങിയ കലിപ്പാ….. ‘എന്താ….. രാജേട്ടാ….. വല്ലാതെ…? ‘ കാര്യം […]

Continue reading