മോഡേൺ ഭാര്യയുടെ അടിമ -2

മോഡേൺ ഭാര്യയുടെ അടിമ 2 രചന : അടിമ പാച്ചു….  MODERN BHARYAYUDE ADIMA 2 AUTHOR:ADIMA PAACHU ബിഡിഎംഎസ്+കക്കോൾഡ്+കട്ട ഫെറ്റിഷാണ്………. READ PREVIOUS PART CLICK ഇത്രപെട്ടെന്ന് ഒരാൾ അടിമയാകുമോ ഒരു പ്രതിരോധവും ഇല്ലാതെ എന്ന് കരുതുന്നവർ ഉന്റാകും. എന്നാൽ എന്റെ ഉള്ളിലെ അടിമത്വ മനോഭാവവും ഒപ്പം അവളുടേയും കാമുകന്റേയും ഭീഷണിയും ഭീരുവായ എന്നെ പെട്ടെന്ന് അടിമയാക്കുകയയിരുന്നു. എനിക്ക് പോലും അതിൽ അൽഭുതം തോന്നി. കഥ തുടരുന്നു “എടാ നീ ആളു കൊള്ളാം നല്ല ബെസ്റ്റ് […]

Continue reading