ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലെ ലെസ്ബിയൻ പ്രണയിനികൾ [നയന]

ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലെ ലെസ്ബിയൻ പ്രണയിനികൾ Ladies Hostelile Lensian Pranayinikal | Author : Nayana ഞാൻ ഇന്നേവരെ ഒരു പുരുഷനുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല… അതിന് കാരണം.. ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളാണ്… ആ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കു വയ്ക്കണം എന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട്.. അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാർഗ്ഗം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്… ഒരുപാട് ലെസ്ബിയൻ പ്രണയികാളുടെ പരിപാടികൾ നേരിട്ട് കാണാൻ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.. ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുമായി ഞാൻ കാമകേളികൾ നടത്തിയിട്ടുമുണ്ട്… ഞാൻ നയന.. ഡിഗ്രി […]

Continue reading