നിലക്കാത്ത പ്രണയം 1

നിലക്കാത്ത പ്രണയം 1 Nilakkatha Pranayam Part 1 bY ReKha കേരളത്തിന്റെ അതികം പുരോഗമനം ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ നാട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് , ഇവിടെ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ നായികയാണോ വില്ലത്തിയാണോ നായകന്റെ കഥയാണോ വില്ലനാണോ എന്ന് ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയാത്ത ഓരോ നിമിഷവും മനസിന്റെ ചിന്തകൾക്കു ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കഥ , ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങളും ഒരു കഥാപാത്രമായി തോന്നാം കാരണം പലരും ഇതിലെ ചില നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടാകാം കാരണം […]

Continue reading