ടീച്ചർ കഴപ്പിയാണ് [നിമിഷ]

ടീച്ചർ കഴപ്പിയാണ് Teacher Kazhappiyaanu | Author : Nimisha എന്റെ പേര് നിമ്മി. ഞാൻ ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആണ്. എനിക്ക് 32 വയസ്സുണ്ട്. ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ്. വീട്ടിൽ ഞാനും ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛനും മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഭർത്താവിന്റെ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിയുന്നതിനുമുൻപേ മരിച്ചിരുന്നു. അപ്പച്ചന്റെ പേര് ദേവസി എന്നാണ്. അപ്പച്ചൻ എക്സ് മിലിറ്ററി ആണ്. ഇപ്പോഴും അങ്ങേരുടെ ശരീരം ഫിറ്റ് ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വരെ മക്കൾ ഇല്ല. എന്റെ ഭർത്താവിന് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം […]

Continue reading