അമ്മ നിലാവ് 4 [നിത]

അമ്മ നിലാവ് 4 Amma Nilavu Part 4 | Author : Nitha | Previous Part   3 ഭാഗം വായിച്ചതിന് സേഷം ഈ ഭാഗം വായിക്കുക … . . . .        👙👙👙 അമ്മ നിലാവ്👙👙👙 . ഞാൻ മെല്ലേ ആ സ്വപ്ന ഭൂമിയിലേക്ക് എന്റെ അമ്മയുടേ ഓമന പൂറിലേക്ക് എന്റെ കുണ്ണ മെല്ലേ ഇറക്കി അതിന്റെ വണ്ണവും മുഴുപ്പും മനസിലായന്ന പോലേ അമ്മയുടേ വായ തുറന്ന് വന്നു … പൂറിൽ […]

Continue reading

അമ്മ നിലാവ് 3 [നിത]

അമ്മ നിലാവ് 3 Amma Nilavu Part 3 | Author : Nitha | Previous Part കുറച്ച് അതികം വൈകി എന്ന് അറിയാം എലാവരും ക്ഷമിക്കുക ..       റൂമിന് ഉള്ളിൽ എത്തിയതും ഞാൻ വാതിൽ അടച്ച് കുറ്റി ഇട്ടു എന്നിട്ട് അമ്മയേ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു …   ” ഇനി തൊട്ട് ഇതാണ് അമ്മയുടേയും മുറി നമ്മൾ ഇനി എന്നും ഇവിടേ ആഘോഷിക്കും.   നാണത്തിൽ കലർന്ന […]

Continue reading

അമ്മ നിലാവ് 2 [നിത]

അമ്മ നിലാവ് 2 Amma Nilavu Part 2 | Author : Nitha | Previous Part   കല്യാണം നടക്കുന്ന അന്ന് ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടങ്കിലും … മിണ്ടാൻ പോലും പറ്റിയില്ല … കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനേങ്കില്ലും വീട്ടിൽ എത്തിയാ മതി എന്ന ചിന്ത ആണ് എനിക്ക് …  ഇനലേ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ കുടിച്ച അമ്മയുടേ പാലാഴി … വീണ്ടും നുകരാൻ എന്റെ ഉള്ളം കൊതിച്ചു …   എന്റെ നോട്ടം കൊണ്ട് […]

Continue reading