ആൻസിയുടെ ഇച്ചായൻ [ചുവന്ന മുടിയുള്ള നാടൻ പെണ്ണ്]

ആൻസിയുടെ ഇച്ചായൻ Aansiyude Echayan | Author : Chuvanna Mudiyulla Naadan Pennu കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ആണ് എഴുതുന്നത്.. നിഷിദ്ധം ആണ്.. ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ വായിക്കാതെ ഇരിക്കുക. സാധാരണ എല്ലാവരും ആണിന്റെ വ്യൂ അല്ലെ എഴുതുന്നത്.. ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസും അനുഭവങ്ങളും ആണ് ഇതിൽ.. അഭിപ്രായം പറയാം… ആൻസിയുടെ ഇച്ചായൻ രാവിലെ ഏഴു മണി ആയിട്ടുണ്ടാകും എനിക്ക് ഉറക്കം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ… ഇന്നലെ രാത്രി മഴ തകർക്കുക ആയിരുന്നു.. ഒടുക്കത്തെ ഇടിയും മിന്നലും.. രാത്രി വീടിനടുത്തുള്ള മാവിന്റെ […]

Continue reading