നല്ല കളി [Sam]

നല്ല കളി Nalla Kali | Author : Sam ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു കഥ ആണ് എന്റെ പേര് രാകേഷ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചട്ടില്ല  എനിക്ക് രണ്ടു ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത്  വിനോദ്  ഭാര്യ സ്വേതാ പിന്നെ കിരൺ ഭാര്യ അമല ഞങൾ എല്ലാ വീകെന്റിലും വിനോദിന്റെ വീട്ടിൽ കൂടാറുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ വെള്ളം അടിയും ഫുഡ് അടിയും പിന്നെ കാർഡ്‌സ് സും  കളിക്കും   ഇനി വിനോദിന്റെ ഭാര്യ സ്വെതയെ പാറ്റി  […]

Continue reading