സെയിൽസ് ഗേൾ സിന്ധു [ദക്ഷ]

സെയിൽസ് ഗേൾ Sales Girl Sindhu | Author : Daksha     പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് അവധിക്ക് വരുമ്പോൾ നന്ദു അച്ഛന്റെ തുണിക്കടയിൽ പോയി സഹായിക്കാൻ നിൽക്കുക പതിവാണ്. കടയിൽ പണിക്ക് നിൽക്കുന്ന അടാർ ചരക്കുകളെ നോക്കി വെള്ളമിറക്കുകയും ചെയ്യാം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ലൈൻ ഇടുകയും ചെയ്യാം.ഒത്താൽ ഒരു ജാക്കിവെപ്പും മുല പിടിത്തവും നടക്കും മൊത്തം നാല് സെയിൽസ് ഗേൾസ് ആണുള്ളത്. മൂന്നെണ്ണം അമ്മച്ചിമാരാണ്.. ഒരുത്തി ഒരു ആറ്റം ചരക്ക്..സിന്ധു.. നല്ല വിരിഞ്ഞ തുളുമ്പുന്ന ചന്തിയും ഉടയാത്ത […]

Continue reading