താമരപ്പൂവിതൾ [എട്ടത്തിയമ്മ][കൊമ്പൻ]

താമരപ്പൂവിതൾ Thamarappovithal | Author : Komban അക്കിലിസ് എന്നോടൊരുപാട് തവണ പറഞ്ഞതാണ് ഹാപ്പി എൻഡിങ് ഏട്ടത്തികഥ വേണമെന്ന്! ഇത് നിനക്കുള്ളതാണ്, പിന്നെ ഈ തീം ഇഷ്ടപെടുന്ന എല്ലാ വായനക്കാർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ! ഇതൊരു കൊച്ചു കഥയാണ്, ഇഷ്ടപെടുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ♡♡♡♡♡♡♡ “അപ്പൊ നീയെന്നെ നോക്കാറില്ല എന്നാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നേ…?!” “അയ്യോ ഏട്ടത്തി ഇല്ലാ…” “അജുകുട്ടാ വെറുതെ നുണപറയല്ലേ… ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആണുങ്ങളുടെ നോട്ടം എങ്ങനെയാണ്, എങ്ങോട്ടേക്കാ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടറിയാം കേട്ടോ…” നെറ്റിയിലെ ചന്ദനവും, മൂക്കിലെ […]

Continue reading