എന്റെ തമിഴ് ടീച്ചർ 3 [ഡാഡി ഗിരിജ]

എന്റെ തമിഴ് ടീച്ചർ 3 Ente Tamil Teacher Part 3 | Daddy Girija [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ] ഹായ് friends😘, കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി. തുടർന്നും ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആദ്യഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ അത് വായിച്ചിട്ട് തുടരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. 10.30 മണി ആയി exam siren മുഴങ്ങി. എങ്ങും type writer ചലിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദം. ഒപ്പം എന്റെ നഞ്ചിടിക്കുന്ന ശബ്ദം എന്നിലും. ടീച്ചർ ഏതോ […]

Continue reading

എന്റെ തമിഴ് ടീച്ചർ 2 [ഡാഡി ഗിരിജ]

എന്റെ തമിഴ് ടീച്ചർ 2 Ente Tamil Teacher Part 2 | Daddy Girija [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ] ഹായ് friends😘, ആദ്യ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിനു നന്ദി. തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആദ്യഭാഗം വായിക്കാത്തവർ വായിച്ചിട്ട് തുടരുക. ഡാഡി ഗിരിജ… അന്ന് റൂമിൽ ചെന്നതിൽ പിന്നേ ടീച്ചറുടെ ഓർമ്മ മാത്രമായി. കാരണം ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ ഇരുട്ടത്തിരുന്ന് തുണ്ട് മാത്രം കണ്ട് വാണം വിട്ടിരുന്ന എനിക്ക് ഓർത്ത് വാണം വിടാനും […]

Continue reading

എന്റെ തമിഴ് ടീച്ചർ [ഡാഡി ഗിരിജ]

എന്റെ തമിഴ് ടീച്ചർ Ente Tamil Teacher | Daddy Girija ഹായ് friends😘, ഇത് എന്റെ ആദ്യ കഥയാണ്. എല്ലാവരും വായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വായനക്ക് ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് comment രൂപത്തിൽ അറിയിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട. തുടക്കമായതിനാൽ അക്ഷരതെറ്റുകൾ പൊറുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഡാഡി ഗിരിജ… ഞാൻ Alameen. Allu എന്ന് വിളിക്കും. തൽകാലം നമുക്കും അല്ലു മതി. എന്റെ കോളേജ് ലൈഫിലെ റിയൽ ആയി നടന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഒരു അധ്യാപിക – […]

Continue reading