നീതു എന്ന നിധി [ഞാൻ സുന്ദരൻ]

നീതു എന്ന നിധി Neethu Enna Nidhi | Author : Njan Sundaran   എൻ്റെ പേര് നീതു ഞാൻ ഡിഗ്രീ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥി ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ തന്നെ കഥ ആണ് . ഇനി കഥയിലേക്ക് കടക്കാം . പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്ക്‌ബോൾ ആണ് എനിക്ക് അച്ഛാ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങി തരുന്നത് . കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും എനിക്ക് മാത്രം ഇല്ലരുണ്. തികച്ചും അപ്രത്യക്ഷമായി […]

Continue reading