കാമ ലഹരി [ഞാൻ സഞ്ചാരി]

കാമ ലഹരി Kaama Lahari | Author : Sanchari   ഹായ് ..,,,,, എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ ഞാനും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്‌.., ആദ്യമേ പറയാം, ഞാൻ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ മാത്രമാണ് കഥകളോ നോവലുകളോ എഴുതി ശീലം എനിക്കില്ല്ല . തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചു പോവുന്നുണ്ടൻകിൽ ക്ഷമിക്കണം  കേട്ടോ☺️,, …….. എന്നാൽ നമുക് കഥയിലേക് വരാം ,,, —————//—————————— എന്റെ പേര് ഷിയാസ്‌, എനിക്ക് ഉമ്മ , ഉപ്പ […]

Continue reading