ഞാൻ അനുഷ 30 [പ്രിയ]

ഞാൻ അനുഷ 30 Njan Anusha  Part 30 | Author : Anusha  Previous Parts | www.kambistories.com   അങ്ങനെ വിഷ്ണുവും അനിയത്തിയും അറിഞ്ഞു… പിന്നെ ജോലി കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇടക്ക് ഇടക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ കയറി കളി പതിവായി… ഞാൻ വരുമ്പോൾ വിഷ്ണുവിന് അറിയാം… ഞാനും വിനുവും അകത്തു കയറി കഴിഞ്ഞു വിഷ്ണു സ്റ്റുഡിയോ ഷട്ടർ പതിയെ താഴ്ത്തും… അവൻ റെസ്പെഷനിൽ ഇരിക്കും… ഞങ്ങൾ അകത്ത് കളയും… ആദ്യം നിലത്തു കിടന്നും കയറി ഇരുന്നും […]

Continue reading