അന്ന് അമ്മ ഇന്ന് മമ്മ 4 [ജീവൻ]

അന്ന് അമ്മ ഇന്ന് മമ്മ 4 Annu Amma Ennu Mamma Part 4 | Author : Jeevan | Previous Part     അമ്മയുടെ     വാക്സ്  ചെയ്തു   വെടിപ്പാക്കിയ      കടിതടം    എന്നെ   ഭ്രാന്ത്   പിടിപ്പിച്ചു.. മദ്ധ്യം   കൊണ്ട്   ഉയർന്ന്   പൊങ്ങി,   വശങ്ങളിലേക്ക്   കുത്തനെ   ചായ്‌വ്..  രണ്ടായി    തിരിക്കാൻ     ഒരു   നീർച്ചാൽ ….. ഒരു   വര   ഇട്ട   പോലെ…. എന്ത്   ഭംഗിയാ…, ഈ   പൂറിന്..? വേണ്ടി  […]

Continue reading

അന്ന് അമ്മ ഇന്ന് മമ്മ 3 [ജീവൻ]

അന്ന് അമ്മ ഇന്ന് മമ്മ 3 Annu Amma Ennu Mamma Part 3 | Author : Jeevan | Previous Part     അമ്മയുടെ    മദനപ്പോയ്കയിൽ      ഞാൻ    വിരൽ    താഴ്ത്തിയപ്പോൾ    പുളഞ്ഞു കൊണ്ട്     മമ്മ   ചോദിച്ചു….., ” എടാ… നീ   ഇതിനു    മുമ്പ്….? ” പറഞ്ഞു   വന്നതിന്റെ    വശ്യത     ചോരാതിരിക്കാൻ    മമ്മ   പാതി  വഴിക്ക്    നിർത്തി… […]

Continue reading

അന്ന് അമ്മ ഇന്ന് മമ്മ 2 [ജീവൻ]

അന്ന് അമ്മ ഇന്ന് മമ്മ 2 Annu Amma Ennu Mamma Part 2 | Author : Jeevan | Previous Part   പുത്തൻ     പണം     വന്ന്   കേറിയപ്പോൾ     കുടുംബത്തിൽ    ഉണ്ടായതിലും    വലിയ   മാറ്റം    വരുത്തിയത്       ” മമ്മ  ” യിൽ   ആയിരുന്നു… പ്രായം    മറന്നു    പുരികം   വില്ല്   പോലെ    ആക്കാനും    രഹസ്യ   രോമങ്ങൾ    വാക്സ്  […]

Continue reading

അന്ന് അമ്മ ഇന്ന് മമ്മ [ജീവൻ]

അന്ന് അമ്മ ഇന്ന് മമ്മ Annu Amma Ennu Mamma | Author : Jeevan   അച്ഛന്റെ     ദുർ മരണത്തിന്      ശേഷം    വളരെ    ബുദ്ധിമുട്ട്   ഞങ്ങൾ    അനുഭവിച്ചു… ഞാനും    ചേച്ചിയും   അമ്മയും    അടങ്ങുന്ന   കൊച്ചു   കുടുംബം…. ഞാൻ  വിപിൻ… ഇപ്പോൾ    20 വയസ്സ്     ആകുന്നു… ഡിഗ്രി    ഫൈനൽ    വിദ്യാർത്ഥി.. ചേച്ചി   മിനി   എന്നേക്കാൾ   അഞ്ചു    വയസ്സിന്    […]

Continue reading