മണവാട്ടി പെണ്ണ് [ജിമ്മൻ ജോണി]

മണവാട്ടി പെണ്ണ് Manavatty Pennu | Author : Gymman Johny     ഡാ ഷാഫി  .. മതി പോത്തു പോലെ കിടന്നുറങ്ങിയത് എഴുന്നേക്ക് .. ഷാഫിയുടെ  ഉമ്മ അവനെ ഉരുട്ടി വിളിച്ചു അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽമാത്രമേ അവൻ ഉണരൂ .. എന്തുമ്മ ഒന്ന് ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കൂല..പതിനൊന്നു മണിക്ക് വിളിച്ചതാണോ പൊന്നു മോനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്ആയത് . നിന്റെ വയസിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് നീ ഉണ്ടായത്  നീ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാതെ നടന്നോ .. ഉപ്പപണ്ട് […]

Continue reading