മറന്നു പോയ സൗഹൃദം [ജിന്ന്]

മറന്നു പോയ സൗഹൃദം Marannu Poya Sauhrudam | Author : Jin   മഴ, നേരം പുലർന്നപ്പോൾ തന്നെ ഭീകരമായ മഴയാണ്, ഞാൻ കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ പുറത്തെ മഴയുടെ ശബ്ദവും, ജനൽപ്പാളികളിലൂടെ അരിച്ചെത്തുന്ന തണുപ്പും എന്നെ മടിയനാക്കി.   ബ്ളാങ്കറ്റ് തലയിലൂടെ വലിച്ചിട്ടു പിന്നെയും ഉറങ്ങാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി.   പെട്ടന്നാണ് മൊബൈൽ ശബ്ദിച്ചത്,   ആദ്യവട്ടം മോബൈൽ പൂർണ്ണമായും അടിച്ചു നിന്നു,   അഞ്ചു സെക്കന്റിന്റ ഇടവേളയിൽ മൊബൈൽ […]

Continue reading

സ്വപ്ന സുന്ദരി സഫീന (ജിന്ന്)

സ്വപ്ന സുന്ദരി സഫീന (ജിന്ന്) SWAPNA SUNDARI SAFEENA AUTHOR : JINN ഒരു തുടക്കകാരന്റെ കഥ എന്നു ഉള്ള നിലക്ക് വരുന്ന തെറ്റുകൾ പൊറുത്ത്, എന്തേലും കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തരും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ,നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ തുടങ്ങട്ടെ,, പര ദൈവങ്ങളെ മിന്നിച്ചേക്കണെ…… അതി സുന്ദരിയായി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പച്ചപ്പ്‌ നിറഞ്ഞ പ്രകൃതിരമണീയമായ എന്റെ കൊച്ചു ഗ്രാമം, മഴകാലങ്ങളിൽ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീരാത്ത വിധം ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സുന്ദരി ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട് […]

Continue reading