ബീനയെ കഴപ്പി ആക്കിയ കഥ [ജിതേന്ദ്ര വർമ]

ബീനയെ കഴപ്പി ആക്കിയ കഥ Beenaye Kazhappi Akkiya Kadha | Authoe : Jithendra Varma    ബീനയുടെ കഥയാണിത് ബീനയുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിലൂടെയും പിന്നെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലൂടെയും തുടർന്ന് ബീന ആന്റിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയുമാണ് കഥ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തുടക്കം അല്പം ലാഗിങ് ആവാം വായനക്കാർ എഴുത്തു ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിർത്താം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികം പാർട്ട് ഉണ്ട് 😂 പഞ്ചായത്തിലെ UD ക്ലാർക്ക് ആണ് ബീനആന്റി. ബ്രായ്ക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിലക്കാത്ത മുലകളും അല്പം മാംസളമായ തുടുത്ത വയറും വിരിഞ്ഞ ആർക്കായാലും […]

Continue reading