ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് എന്നെ [Jitender]

ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് എന്നെ Chechiyude bharthavu Enne  | Author : Jitender   ഞാൻ ജിമ്മു. വയസ്സ് 34, കൊടുവള്ളി ആണ് സ്വദേശം. എന്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്നു മക്കൾ ആയിരുന്നു. മൂത്ത രണ്ടു ചേച്ചിമാരും പിന്നെ ഞാനും. അച്ഛൻ വീട്ടിലെ പറമ്പിൽ ഒക്കെ കൃഷി ആണ് പണി. ഒരു ചേച്ചി കല്യാണം കഴിഞ്ഞുതന്നെ വേറെ താമസം ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ചേച്ചി ബഹറിനിൽ ആണ്. ആദ്യത്തെ കല്യാണം ഞാൻ ഡിവോഴ്സ് ആയി. അത് കൊണ്ട് ഞാനും […]

Continue reading