തേടി വന്ന പ്രണയം ….2 [ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ] [Climax]

തേടി വന്ന പ്രണയം ….2 Thedi Vanna PRanayam Part 2 | Author : Chekuthane Snehicha Malakha Previous Part എല്ലാപേർക്കും നമസ്കരം . കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിനു നൽകിയ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു. എന്നാൽ തുടങ്ങട്ടെ ,”തേടി വന്ന പ്രണയം -conclusion…. (ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ)” “ടർർർർർ………………” ക്ലാസ്സിൽ ബൽ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ പലയിടത്തും ഒരു ദീർഘ നിശ്വാസത്തിന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങി. “സർ ബാക്കി കഥ ” കഥ […]

Continue reading

തേടി വന്ന പ്രണയം …. [ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ]

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്റെ ആദ്യ കഥയ്ക്കു കിട്ടിയ നല്ല പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു. ഇതും ഒരു പ്രണയ കഥയാണ്. പ്രണയിക്കാത്തവരായി ആരുണ്ട്? എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരും ഇല്ല എന്നേ ഉത്തരം കാണൂ കാരണം എല്ലാ പേരും എന്തിനെയെങ്കിലും പ്രണയിച്ചിരിക്കും. എന്നാൽ തുടങ്ങട്ടെ …….   തേടി വന്ന പ്രണയം …. Thedi Vanna PRanayam | Author : Chekuthane Snehicha Malakha   കോളേജ് ലൈഫ് ആസ്വദിക്കുന്നത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവൾ മാത്രമല്ല അവിടെ […]

Continue reading