ഓർമചെപ്പ് 7 [ചെകുത്താന്‍]

ഓർമചെപ്പ് 7 Ormacheppu Part 7 | Author : Chekuthaan Malayalam Kambikatha Ormacheppu All parts   കഥ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമാകുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം, അർഹിക്കുന്ന പരിഗണനയാണ് ഒരു കലാകാരന് കിട്ടാവുന്നതിൽ വച്ചേറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അത് അഭിനന്ദനമോ വിമർശനമോ ആയിക്കോട്ടെ തന്റെ സൃഷ്ടി അത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നറിയുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം അതാണ് യഥാർത്ഥ പുരസ്‌കാരം. ഇവിടെ എഴുതുന്ന ഒരു കലാകാരനും തന്റെ സൃഷ്ടി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ […]

Continue reading

ഓർമചെപ്പ് 6 [ചെകുത്താന്‍]

ഓർമചെപ്പ് 6 Ormacheppu Part 6 | Author : Chekuthaan Malayalam Kambikatha Ormacheppu All parts   അടുത്ത ദിവസം, അതായത് അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിനം. ഞാൻ പതിവുപോലെ അവളെയും കാത്ത് ഞങ്ങൾ ദിവസവും പരസ്പരം കാത്തു നില്കാറുള്ള പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ അവളെയും വെയിറ്റ് ചെയ്തു നിന്നു. എന്നാൽ ക്ലാസ്സിൽ കയറേണ്ട സമയം ആയിട്ടും അവളെ കണ്ടില്ല. വിളിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അവളുടെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ മറുപടി ഒന്നുമില്ല. എനിക്കാണേൽ വീണ്ടും വെപ്രാളമായി, എന്നെ കാണാത്തത് […]

Continue reading

ഓർമചെപ്പ് 5 [ചെകുത്താന്‍]

ഓർമചെപ്പ് 5 Ormacheppu Part 5 | Author : Chekuthaan Malayalam Kambikatha Ormacheppu All parts എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനു മുന്നേ അമ്മച്ചി അവിടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. മഴയത്തു നനഞ്ഞു ആകെ മൊത്തം നല്ല കോലമായിരുന്നതിനാൽ പെട്ടെന്നെന്നെ കണ്ട തള്ള ശെരിക്കും ഭയന്നു ഒരു നിമിഷം മരവിച്ചു നിന്നുപോയി. ഇതിലും പരിതാപകരമായിരുന്നു എന്റെ അവസ്ഥ, പൊടുന്നനെയുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ ഞാൻ പന്തം കണ്ട പെരുച്ചാഴി എന്ന അവസ്ഥ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കി, ഇതിനിടയിൽ […]

Continue reading

ഓർമചെപ്പ് 4 [ചെകുത്താന്‍]

ഓർമചെപ്പ് 4 Ormacheppu Part 4 bY Chekuthaan Malayalam Kambikatha Ormacheppu All parts Hjnkm¡m³ bäm¯ tKm`n¯n^¡pNapw lm^o^nNfm] dp²nfp«pNapw sNm*m\v Cu emPw C{S]pw Smfhn¨Sv. Np_¨pWmÄ FjpSmSn^p¶SpsNm*pSs¶ fWhn`pÅSv AtSbXn tb¸_n bNÀ¯pkmWmNp¶nÃ. C¯k\ Fsâ Nq«pNmÀ H¶p AZvKÌv sI¿vSp Cu]pÅsW H¶p him]n¡\w F¶v AeyÀ°n¡p¶p. Np_¨p Unkh¯nWpÅn NqXpS tbKv tIÀ¯v HmÀfs¨¸v Sn^n¨p k^p¶Sm]n^n¡pw. F¶v hz´w sINp¯m³ sb«¶m\Sv Fsâ N®n sb«Sv ssh¡nÄ […]

Continue reading

ഓർമചെപ്പ് 3 [ചെകുത്താന്‍]

ഓർമചെപ്പ് 3 Ormacheppu Part 3 bY Chekuthaan Malayalam Kambikatha Ormacheppu All parts ശാരീരികമായും മാനസികമായും കുറച്ചു പ്രേശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗം കുറച്ചു താമസിച്ചത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നതിൽ നന്ദി. എന്ന് സ്വന്തം ചെകുത്താൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഉറങ്ങാനായി കിടന്നപ്പോഴും അവന്റെ മനസ് കലുഷിതമായിരുന്നു. “മൈര് ഫോണില്ലാത്തത് വല്യ പോസ്റ്റായല്ലോ” അവൻ പിറുപിറുത്തു, അവളെ ഒന്നു വിളിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നേൽ കുറെയേറെ ആശ്വാസമായേനെ. തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നിട്ടും ഉറക്കംവരുന്നില്ല അവൻ പതിയെ എണീറ്റു റൂമിൽ […]

Continue reading