💓പ്രാണസഖി 4 [ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ] [Climax]

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം 🙏🙏🙏……….     കഥയുടെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് ആദ്യമെ തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു. ഇത് കഥയുടെ അവസാന ഭാഗമാണ്…….     എന്നാൽ തുടങ്ങട്ടെ ……..     പ്രാണസഖി 4 [Climax] Praanasakhi Part 4 | Author : Chekuthane Snehicha Malakha Previous Part     …………… ” എടാ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിളിച്ചതാ …… ലക്ഷ്മിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു. അടുത്ത മാസം […]

Continue reading

💓പ്രാണസഖി 4 [ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ]

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ………. കഥയുടെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് ആദ്യമെനന്ദി പറയുന്നു. ഈ പാർട്ട് അല്പം വൈകിപ്പോയി മറ്റൊന്നുമല്ല കഥ എഴുതാനുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലല്ലായിരുന്നു ഞാൻ , തിരക്കുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു  . അപ്പോൾ കഥയുടെ ബാക്കി  ഭാഗം ഇവിടെ തുടരുകയാണ്……. എന്നാൽ തുടങ്ങട്ടെ ……..   പ്രാണസഖി 3 Praanasakhi Part 3 | Author : Chekuthane Snehicha Malakha Previous Part   ” ടർർർ …………….” മൊബൈൽ […]

Continue reading

💓പ്രാണസഖി 2 [ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ]

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ……🙏🙏🙏 കഥയുടെ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിന് നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നു.   കമന്റ് സെക്ഷനിലെ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ മുൻനിർത്തി അടുത്ത കഥ മുതൽ ഒറ്റ പാർട്ടിയി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.   നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം “കാലം കരുതി വച്ച പ്രണയം ” എന്ന കഥ ഒരു പാർട്ടു കൂടെ നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ എഴുതാം. ഈ കഥ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അത് എഴുതി തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും🙏🙏🙏….   സന്തോഷത്തോടെ ……., ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച […]

Continue reading

💓പ്രാണസഖി 1 [ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ]

പ്രാണസഖി 1 Praanasakhi | Author : Chekuthane Snehicha Malakha   എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ……🙏🙏🙏  കഴിഞ്ഞ കഥയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നൽകിയ അളവറ്റ പ്രോൽസാഹനങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ആദ്യമേ നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ കഥ ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റുചെയ്യാൻ മറക്കരുത്….   കമന്റു ബോക്സിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ്/ എന്റെ പേര് vichu എന്നാണെങ്കിലും ഞാൻ എഴുതിയ കഥകൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഓരോ കഥയുടെ പേരിനൊപ്പവും ” ചെകുത്താനെ […]

Continue reading

💝💝കാലം കരുതിവച്ച പ്രണയം 3 [ ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ ] [Climax]

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, കഥയുടെ ഈ ഭാഗം അൽപം താമസിച്ചു പോയി അതിന് ആദ്യമേ തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. മറ്റ് ചില തിരക്കുകൾ ആണ് അതിന് കാരണം. കഥയുടെ  ആദ്യ  ഭാഗങ്ങൾക്ക്   നിങ്ങൾ  നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി പറയുന്നു. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം ഇവിടെ തുടരുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും കമന്റുചെയണം . ഇത് കഥയുടെ അവസാന ഭാഗമാണ്. കഥയുടെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ പലയിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണതയില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും […]

Continue reading

💝💝കാലം കരുതിവച്ച പ്രണയം 2 [ ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ ]

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നു. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം ഇവിടെ തുടരുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും കമന്റുചെയണം .   എന്നാൽ തുടങ്ങട്ടെ ……,     💝💝കാലം കരുതിവച്ച പ്രണയം 2 💝💝 Kaalam Karuthivacha Pranayam 2 | Author : Chekuthane Pranayicha Malakha Previous Part     …………………….. ” ഇതൊരുമാതിരി കടിക്കുന്ന പട്ടിയെ […]

Continue reading

💝💝കാലം കരുതിവച്ച പ്രണയം [ ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ ]

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം,   കഴിഞ്ഞ കഥകൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകിയ പ്രോൽസാഹനങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ആദ്യമേ നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ പ്രണയ കഥ ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ അടുത്ത പാർട്ട് വരാൻ അൽപം താമസിക്കും വേറെ ചില തിരക്കുകൾ ഉള്ളതാണ് കാരണം ഇത് എഴുതാൻ താമസിച്ചതും അതുകൊണ്ടാണ്. എങ്കിലും അധികം വൈകിപ്പിക്കില്ല ഒരു പത്ത് ദിവസം കാത്തിരിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നതോടൊപ്പം അകലങ്ങളിലായിരുന്ന് ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ചു കൊണ്ട് ഈ ഓണം ആഘോഷിക്കുക […]

Continue reading

💖💖കലിപ്പന്റെ കാന്താരി 3 [ ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ ] [Climax]

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, നിങ്ങളോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതി വരില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു കഥാകൃത്ത് ഒന്നുമല്ല. വീട്ടിൽ സമയം പോകാതെ വെറുതേ ഇരുന്നപ്പോൾ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്ന കഥകൾ കുത്തികുറിച്ചു എന്നു മാത്രം . അതിന് നിങ്ങൾ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് നൽകിയതിന് ഒരായിരം നന്ദി. കഥയുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഭാഗത്തിനും നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നു. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഇതു പോലുള്ള കഥകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ […]

Continue reading

💖💖കലിപ്പന്റെ കാന്താരി 2 [ ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ ]

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നു. ഈ കഥ എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടായി എഴുതാം എന്നാണ് വിജാരിച്ചത് എന്നാൽ അത് മൂന്ന് പാർട്ടിയി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമന്റു ചെയ്യണം എന്നാൽ തുടങ്ങട്ടെ ,   കലിപ്പന്റെ കാന്താരി 2 Kalippante Kaanthari 2 | Author : Chekuthane Snehicha Malakha Previous Part   “വേണ്ടടാ ആദി ,……..ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് എന്റെ […]

Continue reading

💖💖കലിപ്പന്റെ കാന്താരി 1 [ ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ ]

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, കഴിഞ്ഞ കഥകൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകിയ പ്രോൽസാഹനങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നു. കഥകൾക്ക് സ്പീഡ് കൂടി പോകുന്നു എന്ന കമന്റുകൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അതിന് ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഈ കഥയുടെ ആദ്യ പാർട്ട് കുറച്ച് പേജേ ഉണ്ടാകൂ അടുത്ത പാർട്ടിലാണ് കഥയുടെ ഭാഗം കൂടുതലും ഉള്ളത്. പതിവുപോലെപുതിയ ഒരു പ്രണയ കഥ ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമന്റു ചെയ്യണം എന്നാൽ തുടങ്ങട്ടെ , കലിപ്പന്റെ കാന്താരി 1 Kalippante Kaanthari […]

Continue reading