ഫിറോസ് മാഷിന്റെ ലോകം 3 [അനാർക്കലി]

ഫിറോസ് മാഷിന്റെ ലോകം 3 Firos Mashinte Lokam Part 3 | Author : Anarkali [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   ഹമീദ് അളിയന്റെയും  റസാഖ് അളിയന്റെയും മുന്നില് കുനിച്ചു  നിർത്തിയിട്ട് എൻറെ കുണ്ടിയിൽ എണ്ണ ഇട്ടുലൂസാക്കുകയാണ് താത്ത , ആദ്യം ഒരു വിരലും പിന്നെ രണ്ടു വിരലും താത്ത കയറ്റി .  അളിയാ ഇത്ര ലൂസ്  മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കുറച്ച് കൂടെ ലൂസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നു ഹമീദ്‌ […]

Continue reading