കാമത്തിന് കണ്ണില്ല 2 [കുണ്ടൻ രാജു]

കാമത്തിന് കണ്ണില്ല 2 Kaamathinu Kannilla Part 2 | Author : Kundan Raju [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   വൈകിപോയതിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന സ്ഥിരം ക്ലീഷേ ഒന്നും ഇറക്കുന്നില്ല.സമയം കിട്ടിയില്ല,പ്രിയ വായനക്കാർ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.. അർച്ചനയുമായി അങ്കം കുറിക്കുന്ന പ്ലാൻ… ഞാൻ : അച്ചുസേ എന്റെ ഒരു വീട് പൂട്ടികിടപ്പുണ്ട് ടൗണിൽ തനിക്കറിയാവോ അത്. അർച്ചന : ഇല്ല..എവിടെയാ അത് ഞാൻ : നമ്മുടെ ടൗണിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലേ […]

Continue reading