സുഹൃത്തിന്റെ മകൾ ജ്വാല 7 [Sojan]

സുഹൃത്തിന്റെ മകൾ ജ്വാല 7 Suhruthinte Makal Jwala Part 7 | Author : Sojan [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   ഫ്ളാറ്റ് എങ്ങിനെ സംഘടിപ്പിച്ചെന്നും, അവിടേയ്ക്ക് മാറാനും അത്യാവശ്യം വേണ്ട വസ്തുവകകൾ ഒരുക്കാനും എങ്ങിനെ പണം കണ്ടെത്തി എന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതി വായനക്കാരെ മുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. കുറെ ലോണും, കുറെ സേവിങ്സും ഉപയോഗിച്ചു എന്ന്‌ മാത്രം പറയാം. ന്യൂ ഇയർ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ മാത്രമാണ് ഭവനപ്രവേശനം നടത്തിയത്. ജ്വാല […]

Continue reading

സുഹൃത്തിന്റെ മകൾ ജ്വാല 6 [Sojan]

സുഹൃത്തിന്റെ മകൾ ജ്വാല 6 Suhruthinte Makal Jwala Part 6 | Author : Sojan [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ] [ ഈ ഭാഗം സ്വൽപ്പം ഫെറ്റീഷ്യസ് ആണ്, താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവരും ഈ കഥയെ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നവരും വായിക്കരുത് എന്ന്‌ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ] അവളുടെ നിമ്നോന്മതകളിലൂടെ കണ്ണോടിച്ച് കുറെ സമയം ഞാൻ അരികിൽ ഇരുന്നു. അവളുടെ കോമള ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നുപൊങ്ങിയ ഗന്ധത്തിന് അനിർവ്വചനീയമായ സുഗന്ധം. ഞാൻ പിന്നേയും പിന്നേയും ആ […]

Continue reading

സുഹൃത്തിന്റെ മകൾ ജ്വാല 5 [Sojan]

സുഹൃത്തിന്റെ മകൾ ജ്വാല 5 Suhruthinte Makal Jwala Part 5 | Author : Sojan [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   കുറേ നേരം ആ കിടപ്പുകഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കും അവൾക്കും ഭയങ്കര ചമ്മൽ. സംഭോഗത്തിനിടയിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് ആകെ ഒരു വിമ്മിഷ്ടം. അവൾ ഒരു പ്രത്യേകഭാവത്തിൽ എന്നെ നോക്കി. ജ്വാല : “അങ്കിളിനെ ഇനി അങ്കിൾ എന്ന്‌ എങ്ങിനെ വിളിക്കും?” ഞാൻ : “ഉം എന്താ […]

Continue reading