സിന്തു ഖാന്ധം [കൊച്ചുണ്ണി]

സിന്തു ഖാന്ധം Sindhu Khandam | Author : Kochunni   ആദ്യ രചന.  സംഗതി ക്ലച്ചു പിടിച്ചാല്‍ 2ആം ഭാഗം ഇടാം.കൂടുതല്‍ ഇന്ട്രോ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല. സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞു. സമയം 8.15. സിന്തു വീട്ടില്‍ ഒറ്റക്കാണ്, കോലായി മുറിയില്‍. വീട്ടിലെ എല്ലാരും തൊട്ടടുത്ത അമ്പലത്തിലെ വേല കാണാന്‍ പോയതാണ്. ആര്‍ത്തവ സമയമായതിനാല്‍ അമ്പലത്തില്‍ പോകാന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍ ഒറ്റക്കായതാണ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാഴ്ച്ചയെ ആയൊള്ളൂ. തന്റെ കുഞ്ഞു വീടില്‍ നിന്നും ഈ വലിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ആദ്യമായാണ്‌ […]

Continue reading