കൊറോണ തന്ന സുഖം 2 [Dude]

കൊറോണ തന്ന സുഖം 2 Corona Thanna Sukham Part 2 | Author : Dude [ Previous Part ]   ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട്‌ വായിക്കത്തർ അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം  ഇത് വയ്ക്കുക പാൽ തെറിച്ച സുഖത്തിൽ മലർന്നു  വീണ എന്റെ നഗ്നമായ ശരീരം വിയർത്തു കുളിച്ചു.ഒരു ചൂട് എന്നെ പൊതിഞ്ഞു. കുണ്ണ അപ്പോഴുകും പത്തി തത്തിരുന്നു. ഞാൻ അവളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അപ്പോഴും അവൾ ഉറക്കത്തിൽ ആണ്. എന്റെ  പാൽ വിണ മുഖം […]

Continue reading

കൊറോണ തന്ന സുഖം [Dude]

കൊറോണ തന്ന സുഖം Corona Thanna Sukham | Author : Dude   ഹി ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിലെ കഥയും കഥാപത്രങ്ങളും സകലപികം മാത്രം ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീറിങ് 2 വർഷം സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ലോക്ക്  ഡൌൺ ആണ് ഈ  കഥ നടക്കുന്നത്. ഇനി എന്റെ കുടുംബ തിലക്ക്  വരാം. വീട്ടിൽ ഞാൻ അമ്മ ചേച്ചി ആണ് ഉള്ളത് അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയുന്നു. അമ്മ ഹെൽത്ത ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ആണ് ചേച്ചി നേഴ്സും ആണ് അതിൽനാൽ അവർക്ക് […]

Continue reading