അശോകന്റെ മോൻ [Plane ✈️]

അശോകന്റെ മോൻ Ashokante Mon | Author : Plane   ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിതുടങ്ങിയ ഒരു കഥയുടെ recreation ആണിത്. (ഈ കഥയിൽ logic ഒന്നും നോക്കരുത്) 🙏 മനു ടാ കൂട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് മനു നോക്കി.”ടാ പോയി ബോൾ എടുത്തോണ്ട് വാ”. “ഉണ്ണിമായേച്ചിയുടെ വീടിനടുത്തേക്കാ പോയത്”. പെട്ടന്ന് പോയിട്ട് വാ. മനു ഉണ്ണിയമായയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു. അവിടെ ചെന്നു ബോൾ നോക്കിട്ട് കിട്ടിയില്ല,അവൻ വീടിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ചെന്നു നോക്കി. പെട്ടന്ന് ഒരു ശബ്ദം […]

Continue reading