കാമം കടലാവുമ്പോൾ [A K]

കാമം കടലാവുമ്പോൾ  Kaamam Kadalavumbol | Author : AK [കഥയില്ല കളി മാത്രം] ഞാൻ ജാബിർ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ചെറിയൊരു ഗ്രാമം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറഞാൽ പഴഞ്ചനായി പോവൂല്ലേ..ഒരു ഫ്ലോവിലങ്ങ്  പറഞ്ഞതാ … ആഹ് അങ്ങനൊരു നാട്ടിലാണ് ഞാൻ .. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദുബായി ആണ്‌ ഉള്ളത് .. പൈസക് പകരം പെണ്ണിനെ കിട്ടുന്ന നഗരം , ഞാൻ ഇവടെ എത്തിയതിലും  വന്നതിനും ഒരുപാട്‌ കാരണങൾ ഉണ്ട് , വെറുതെ പറഞ്‍ വെറുപികുന്നില്ല […]

Continue reading