നെയ്യമ്മായി

നെയ്യമ്മായി By: കണ്ണന്‍ എനിയ്കന്ന് വയസ്സ് 14. പത്തില്‍ പഠിയ്കുന്നു.. അമ്മായിക്ക്‌ 35 .അമ്മായിക്ക് വളരെ വലിയ കുണ്ടികളാണ് .അമ്മായിയെ നെയ്കൂണ്ടി എന്നാണ് ആളുകൾ വിളിക്കാറ് .ഒരു ദിവസം അമ്മായി എന്റെ വല്യമ്മയെ കാണാൻ വന്നു. തിരിച്ചു പോകാൻ ഇരുട്ടിയിരുന്നു .’അമ്മ എന്നോട് അമ്മായിയെ വീട്ടിൽ വിടാൻ പറഞ്ഞു. അമ്മായിയുടെ വീട്ടിലേക്കുനടക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ അമ്മായിയുടെ തളം തുള്ളുന്ന കുണ്ടികളിലായിരുന്നു . ഞങ്ങൾ അമ്മായിയുടെ വീട്ടിലെത്തി. അമ്മാവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല .’മൂപ്പർ ഇനി 10 മണിക്കേ വരൂ […]

Continue reading