നഹ്മയും പ്രൊഫസർ വർഗീസ് കുര്യനും 4 [നഹ്മ]

നഹ്മയും പ്രൊഫസർ വർഗീസ് കുര്യനും 4 Nahmayum professor Varghese Kuriyanum 4 | Author : Nahma [ Previous Part ]   നഹ്മ റൂമിൽ എത്തി. അപ്പോ ആണ് ഉമ്മ വിളിച്ചത് കണ്ടത്. തിരിച്ചു വിളിച്ചു കുറെ സംസാരിച്ചു നിക്കാഹിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു പൊതുവെ. രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ നിക്കാഹ് നടത്തും എന്നത് പറയുമ്പഴും അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഇന്ന് ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു ചിന്ത. താൻ ചെയ്തത് തെറ്റായില്ലേ എന്നൊക്കെ. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ […]

Continue reading

നഹ്മയും പ്രൊഫസർ വർഗീസ് കുര്യനും 3 [നഹ്മ]

നഹ്മയും പ്രൊഫസർ വർഗീസ് കുര്യനും 3 Nahmayum professor Varghese Kuriyanum 3 | Author : Nahma [ Previous Part ]   വർഗീസ് സാറിന് ആകെ ടെൻഷൻ ആയി പക്ഷേ കുറ്റബോധം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നേയില്ല. ഇത്രയ്ക്ക് തിരക്ക് കൂട്ടണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. ആ കുട്ടിയ്ക്കും ആകെ 21 വയസ്സല്ലേ ഒള്ളു . ഒരു പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ ക്ഷമ കാണിച്ചിരുന്നേൽ മൊത്തം കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിന്നാമായിരുന്നു. കൊച്ചും ആസ്വദിച്ചു വരായിരുന്നു.അവളുടെ കാലുകളുടെ വെളുപ്പും സോഫ്റ്റ്‌നസ്സും […]

Continue reading

നഹ്മയും പ്രൊഫസർ വർഗീസ് കുര്യനും 2 [നഹ്മ]

നഹ്മയും പ്രൊഫസർ വർഗീസ് കുര്യനും 2 Nahmayum professor Varghese Kuriyanum 2 | Author : Nahma [ Previous Part ]   അതിനെന്താ നീ റെഡി ആവ് ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ ആക്കി തരാം. ആ കുട്ടിയ്ക്ക് നാളെ പ്രൊജക്റ്റ്‌ ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തില്ലേൽ അവൾക്കത് പ്രശ്നം ആവും. ആ അല്ലേൽ വേണ്ട. അവളോട്‌ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാം പറയാം. അത് എന്തേലും ആവട്ടെ ഞാനും വരാം അമ്മച്ചിടെ എടുത്തിക്ക്. അയ്യോ ആ കുട്ടീടെ മുടക്കിയിട്ട് […]

Continue reading