ഒരു കുളിർ ഓർമ്മ ഭാഗം1 [പുതിയ എഴുത്തുകാരൻ]

ഒരു കുളിർ ഓർമ്മ ഭാഗം1 Oru Kulir Orama Part 1 | Author : Puthiya Ezhuthukaaran   ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിൽ വല്ല കുറവോ തെറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. എന്റെ പേര് മനു പേര് യഥാർത്ഥ പേര് അല്ല. ഇത് നടക്കുന്നത് എന്റെ കുറച്ച് ചെറുപ്പ കാലത്താണ് ആ കാലത്ത് സെക്സിനെ പറ്റിയെല്ലാം കുറച്ചൊക്കെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു കാരണം കുട്ടികൾ ഇതിനെ പറ്റി ചർച്ചചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയി ഇത് ആസ്വാദിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിലും അത്ര […]

Continue reading