സുമേച്ചി [ഒരു മനുഷ്യൻ]

സുമേച്ചി Sumechi | Oru Manushyan ഹായ് .. ഇതു എന്റെ ആദ്യ കഥയാണ് തെറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടങ്കിൽ ആദ്യം ക്ഷമ   ഞങ്ങളുടെ  വീട്ടിനു അല്പം അകലെയായി ദിവാകരന് എന്നൊരാള് താമസിച്ചിരുന്നു. അയാളുടെ മകളായിരുന്നു സുമചേച്ചി. അവള്ക്ക് അന്ന് 21 വയസ്സ് പ്രായം. ഉഗ്രന് ചരക്കായിരുന്നു സുമചേച്ചി. നല്ല വെളുത്ത നിറം. പാവാടയും ബ്ലൌസുമാണ് സ്ഥിരം വേഷം. തെറിച്ചു നില്ക്കു ന്ന വലിയ മുലകള്. വിടര്ന്നു വിസ്താരമേറിയ നടക്കുമ്പോള് തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന നിതംബം.തടിച്ച തുടകള്. ഏതൊരു ആണിനേയും […]

Continue reading