രവിയേട്ടൻ എന്ന സ്വർഗ്ഗം [Freedevil]

രവിയേട്ടൻ എന്ന സ്വർഗ്ഗം Raviyettan Enna Swarggam | Author : Freedevil ഞാൻ ഐശ്വര്യ. എന്റെ പ്രേമ വിവാഹത്തിനും ഒരുപാട് നാൾ മുന്നേ. അവനെ ഞാൻ കാണുന്നതിനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ. എനിക്ക് 20 വയസുണ്ടായിരുന്ന സമയം. ഞാൻ എറണാകുളം ഒരു ഇൻസ്ടിട്യൂട്ടിൽ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ ചേർന്നു. അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. കൂട്ടുകാരുമായി ബിയറടിയും ക്ലാസ്സ്‌ കട്ട്‌ ചെയ്ത് സിനിമക്ക് പോകലും എല്ലാമായി 4 മാസം ആയി. ഇടക്ക് ഞാൻ അവധി കിട്ടുമ്പോ […]

Continue reading