എന്റെ ഷിമ ചേച്ചി [Vishnu]

എന്റെ ഷിമ ചേച്ചി Ente Shiuma Chechi | Author : Vishnu ഇത് നടക്കുന്നത് കുറച്ചു കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആണ്. എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ചേച്ചി ആണ് ഷിമ. നടി ഹൻസികയെ പോലെ ചെറിയ ഒരു മുഖ ചായ ഉണ്ട് ചേച്ചിക്ക്..ചേച്ചിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് ആണ്.രണ്ടു കുട്ടികളും ഉണ്ട്.ചേച്ചിയുടെ hus ജോലിക്ക് ഒന്നും പോവാതെ മടി പിടിച്ചു കറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ആണ്.ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഒരു ആൺ കുട്ടിയുമാണ് ചേച്ചിക്ക് ഉള്ളത്.അവർ പ്രണയിച്ചു […]

Continue reading