ഭർത്താവിന്റെ കൊതം പൊളിച്ച നാട്ടുകാർ 2 [Vish]

ഭർത്താവിന്റെ കൊതം 🍑പൊളിച്ച നാട്ടുകാർ 2 Bharthavinte Kotham Policha Naattukaar2  | Author : Vish | Previous Part അങ്ങനെ എന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറച്ചു കടുള്ള ആരും വരാത്ത ഒരു ആൽമരത്തിന്റെടുക ഇട്ടു നിലം പുൽ ആയതു കൊണ്ട്  വീണപ്പോൾ ഒന്നും പറ്റിയില്ല. ഞാൻ പെട്ടന് ഒരു ചെറിയ കട്ടിൽ ഒളിച്ചു നിന്നും കാരണം ഒരുത്തൻ പരിസരം ഒന്നുടെ നോക്കി സേഫ് ആണോ എന്ന്. എനിക്ക് എല്ലാം കാണാം കാരണം അന്ന് നല്ല നിലാവും തണുപ്പും […]

Continue reading

ഭർത്താവിന്റെ കൊതം പൊളിച്ച നാട്ടുകാർ [Vish]

ഭർത്താവിന്റെ കൊതം 🍑പൊളിച്ച നാട്ടുകാർ Bharthavinte Kotham Policha Naattukaar | Author : Vish നമസ്കാരം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗേ കഥ ആണ് . എന്റെ ഭർത്താവിന് പറ്റിയ ഒരു കഥ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്റെ പേര് ശ്രേയ 23വയസ് എന്റെ സ്നേഹ വിവാഹം ആണ് ഭർത്താവിന്റെ പേര് കാർത്തിക് 24വയസ് കാണാൻ എന്നെ കളും ഗ്ലാമർ ഉള്ള ചെക്കൻ ആണ് ജിം ബോഡി ആണ് പെണ്ണിനെ കളും ഷേപ്പ് […]

Continue reading