അവളിലെ രതിമോഹം 2

അവളിലെ രതിമോഹം 2 Ente Adyanubhavam kambi katha bY:ആഷി…. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ അവളെ മുഴുവനായി അനുഭവിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം എനിക്കില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടു തന്നെ മുലയിൽ ഉള്ള പരുപാടിയിൽ തന്നെ അവൾക്കു രതിമൂര്ച്ഛ വന്നു എന്ന് ഞാൻ കണക്കുകൂട്ടി ,പക്ഷെ മുട്ടുകുത്തിനിന്ന ഞാൻ താഴേക്ക് തല വലിച്ചു മേശയുടെ അടിയിലൂടെ എണീക്കാൻ തുനിഞ്ഞതും അവൾ കാലകത്തി തന്നതും ഈ അനുഭവം കുറിപ്പ് നീളാൻ കാരണമായി .കാലകത്തിയ അവളുടെ തുടക്കിടയിലെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് ഞാൻ എന്തുചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ചു […]

Continue reading