ഉമ്മച്ചിയെ എന്റെ ഭാര്യ ആക്കുന്നു 4 [Inst lover]

ഉമ്മച്ചിയെ എന്റെ ഭാര്യ ആകുന്നു 4 Ummachiye Ente Bharya Aakkunnu Part 4 | Author : Inst lover Previous Part of This Kambikatha | PART 1 | PART 2 | PART 3 |   ഞാൻ അവളെ കഴുത്തിൽ കടിച്ചു..ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഉമ്മയും വെച്ച് കിടന്നു…ഞാൻ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി..കാമം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു..ആ കണ്ണുകൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നു അവലിലോട്ട്‌..അവളുടെ എല്ലാമെല്ലാം ആകാൻ…..ഞാൻ എന്നിട്ട് പതിയെ താഴോട്ട് പോയി… ആ തുടകൾ കൈകൊണ്ട് […]

Continue reading

ഉമ്മച്ചിയെ എന്റെ ഭാര്യ ആക്കുന്നു 3 [Inst lover]

ഉമ്മച്ചിയെ എന്റെ ഭാര്യ ആകുന്നു 3 Ummachiye Ente Bharya Aakkunnu Part 3 | Author : Inst lover Previous Part of This Kambikatha | PART 1 | PART 2 |     ഇത് ഒരു Incest കഥയാണ്…വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വായിക്കുക….മുൻ പാർട്ടുകൾ ലഭ്യമാണ്. അടുത്ത പാർട്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്…. അങ്ങനെ ഉമ്മച്ചി എന്റെ നെഞ്ചില് തലയും വെച്ച് കിടന്നു…ഒരു കൈ കൊണ്ട് എന്റെ അണ്ടിയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്…ഞാൻ അവളെ അങ്ങ് […]

Continue reading

ഉമ്മച്ചിയെ എന്റെ ഭാര്യ ആക്കുന്നു 2

ഉമ്മച്ചിയെ എന്റെ ഭാര്യ ആകുന്നു 2 Ummachiye Ente Bharya Aakkunnu Part 2 | Author : Inst lover Previous Part of This Kambikatha | PART 1 |   അങ്ങനെ എന്റെ വായിൽ വന്ന പഴത്തിന്റെ കഷണം ഉമ്മച്ചിയും കടിക്കാൻ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് വന്നു..ഞങ്ങൾ അതിനെ കടിച്ചു നുണഞ്ഞു..ഞങ്ങൾടെ ചുണ്ടുകൾ പരസ്പരം നുണഞ്ഞു..നക്കിയെടുത്തു ഞാൻ… ആ സമയം ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മച്ചിയെ എന്റെ നെഞ്ചോടു ചേർത്ത് പിടിച്ചു…ഉമ്മച്ചിടെ കഴുത്തിൽ കൈ കൊണ്ട് […]

Continue reading