അമ്മുവിൻറെ വികൃതികൾ 2 [ഇഷിത]

അമ്മുവിൻറെ വികൃതികൾ 2 Ammuvinte Vikrithikal Part 2 | Author : Ishitha | Previous Part   വീട്ടിൽ നിന്നിറിങ്ങിയ ഗോപന് കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ നന്നായി ബുദ്ധിമുട്ടി .. മനസ്സിന് എന്തോ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ : എങ്ങിനെയോ അയാൾ സ്ഥാപനത്തിലെത്തി . ഫൈലുകളെല്ലാം സ്റ്റാഫിനെ ഏല്പിച്ചു ഗോപൻ കുറച്ചു ഫ്രീയായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു .. അയാൾ അയാളുടെ ഓഫിസ് മുറിയിൽ കുറച്ചുനേരം ഒറ്റക്കിരുന്നു : എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നു വീട്ടിൽ വെച്ചു സംഭവിച്ചത് ? […]

Continue reading

അമ്മുവിൻറെ വികൃതികൾ 1 [ഇഷിത]

അമ്മുവിൻറെ വികൃതികൾ 1 Ammuvinte Vikrithikal Part 1 | Author : Ishitha   അമ്മുവിൻറെ വികൃതികൾ (1)     അമ്മു നീ കളിക്കാതെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടൊ .. പപ്പ ഒന്നടങ്ങു നേ ഞാൻ ചൊദിചതു താ അദ്യം … നീ കളി മതിയാക്കു അമ്മു അതെവിടെ വെചിരിക്കുന്നെ പറ … എന്നാ പപ്പതന്നെ കണ്ടു പിടിച്ചൊ .. പറഞുകൊണ്ടവൾ താഴെക്കിറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങി .. അയാൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നു ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചു […]

Continue reading