ഇളയമ്മയോടുള്ള പ്രതികാരം 4 [Arhaan]

ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കഥയ്ക്ക് തന്ന സപ്പോർട്ടിനു നന്ദി പറയുന്നു..   ഈ കഥ ശരിക്കും ഒരു 2 പാർട്ടിൽ തീർക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രതികാര കഥ ആണ്..അത് വലിയ കഥ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഉള്ള ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുടുങ്ങി പോയതാണ്… ഇതിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെറും ഫിക്ഷൻ ആണ്..ഒരിക്കലും ജീവിതതിൽ നടക്കില്ല..അത് അങ്ങനെ കാണണം..അല്ലാതെ ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ ജീവിത്വവും വച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യരുത്..   ഇളയമ്മയോടുള്ള പ്രതികാരം 4 Elayammayodulla Prathikaaram Part 4 […]

Continue reading

ഇളയമ്മയോടുള്ള പ്രതികാരം 3 [Arhaan]

ഇളയമ്മയോടുള്ള പ്രതികാരം 3 Elayammayodulla Prathikaaram Part 3 | Author : Arhaan [ Previous Part ]   വെറും രണ്ടു പാർട് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചു എഴുതി തുടങ്ങിയ കഥ ആണ്..നിങ്ങളിൽ കുറച്ചു പേരുടെ കമെന്റുകൾ കണ്ടിരുന്നു..അതിനു ശേഷം ആണ് ഞാൻ കഥ മാറ്റിയത്…ആദ്യം തന്നെ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഒന്നു മാറ്റി വേറെ ട്രാക്കിലേക്ക് എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു വേറെ രീതിയിൽ പോകേണ്ടി വന്നു…നിങ്ങൾ ചിലർ കരുതുന്ന പോലെ ആകണമെന്നില്ല…എന്നാലും ഞാൻ പരമാവധി നിങ്ങള്ക് ഇഷ്ടം […]

Continue reading

ഇളയമ്മയോടുള്ള പ്രതികാരം 2 [Arhaan]

ഇളയമ്മയോടുള്ള പ്രതികാരം 2 Elayammayodulla Prathikaaram Part 2 | Author : Arhaan [ Previous Part ]     കഥ തുടങ്ങുമ്പോൾ വെറും രണ്ടു പാർട്ടിൽ നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച കഥ ആണ്..എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഐഡിയകൾ വന്നതുകൊണ്ട് കഥ ഒന്നു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്..കുറച്ച് കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.   ഈ ഭാഗത്തിൽ കമ്പി കുറവായിരിക്കും….വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മുക്ക് കൂട്ടാം…   പിന്നെ എന്റെ മറ്റൊരു കഥ ആയ ദിവ്യയുടെ വിധി നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൻസ് അനുസരിച്ചു […]

Continue reading

ഇളയമ്മയോടുള്ള പ്രതികാരം [Arhaan]

ഇളയമ്മയോടുള്ള പ്രതികാരം Elayammayodulla Prathikaaram | Author : Arhaan എന്റെ പേര് ഋഷി…..ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ഇളയമ്മയോട് ഞാൻ ചെയ്ത എന്റെ പ്രതികാരത്തിന്റെ കഥ ആണ്…   ഞാൻ ഒരു പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നു….അത്യാവശ്യം തട്ടിയും മുട്ടിയും ആണ് പഠിപ്പ് ഒക്കെ…ടീച്ചേർമാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണി ആയതുകൊണ്ട് കുറെ വട്ടം എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്റെ സ്കൂളിൽ വരേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്…   അങ്ങനെ തട്ടിയും മുട്ടിയും ആണ് പ്ലസ് ടു പാസ്സ് ആയത്..അപ്പോഴാണ് എന്റെ […]

Continue reading